Kurumsal

 Anasayfa / Kurumsal / 3`lü sorumluluk

ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
 

Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki kanun, tüzük, yönetmeliklere uymayı,

Fabrika sınırları içerisinde çalışan personel ve ziyarete gelen tüm insanların sağlık ve güvenliğini korumayı,

Mümkün olan en iyi teknolojiyi kullanarak faaliyetlerimizden ve ürünlerimizden kaynaklanabilecek çevresel etkileri, olası kaza ve meslek hastalığı ile acil durumlardaki kayıpları en aza indirmeyi,

Üretim proseslerinden kaynaklanabilecek olumsuz çevresel etkileri minimize etmeği, atık üretimini en aza indirmek için gerekli tedbirleri almayı,

Doğal kaynakları korunumunu sağlamayı,

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini sürekli iyileştirmeyi, Firmamızda Çevre, İş Sağlığı ve güvenliği bilincini arttırmak için ihtiyaçlara göre gelişen eğitim faaliyetlerini planlamayı ve sürdürmeyi,

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, tüm çalışanları kapsayan, çevre ve iş sağlığı amaç ve hedeflerine ulaşılma doğrultusunda çerçeve teşkil etmesini Politikalarımızın 3. tarafların ulaşımına açık olmasını taahhüt ederiz.

Yıllık hedeflerimiz arasında her yıl için elektrik, su, doğalgaz tüketimimizi ve atık miktarlarımızı %5 azaltmak bulunmaktadır. Böylelikle çevreye ve dolayısıyla gelecek neslimize daha temiz bir dünya bırakma konusunda olan duyarlılığımızı ortaya koymaktayız. Büyük hedeflerimiz arasında yenilenebilir enerji kaynakları bulmak ve kendi enerjisini kendi üreten entegre tesis olmakta bulunmaktadır”

Designed & Developed by CLA23 Web Lab | Copyright © 2019 Kale Kimya