Kurumsal

 Anasayfa / Kurumsal / Etik Davranış İlkelerimiz

ETİK DAVRANIŞ İLKELERİMİZ

Bireylere Saygı

Takım çalışmasını teşvik etmek ve başarılar gibi başarısızlıkları da paylaşmak. Yüce gönüllülükle dinlemek ve gerektiğinde gizlilik hakkındaki grubun kurallarına uygun şekilde bilgileri paylaşmak

 

Yerel Örf ve Adetlere Saygı

Temasta bulunulan toplumların kültürel ve sosyal geleneklerine duyarlı şekilde mümkün olan her yerde faaliyetlerimizin yerine getirildiğinden emin olmak.

Kanuna Saygı

İnsan haklarını korumak; çocuk emeğini ve suistimalini önlemek; ayrımcılık yapmamak; çalışma süresi ve mükafatlandırma; çalışanların toplu temsili, kalite, sağlık ve güvenlik standartlarını sağlamak, çevreye duyarlı olmak, yolsuzluk ve rüşveti engellemek, vergilendirme ve mali bilgilerin doğru iletilmesi, haklı/adil rekabetin korunması
 

Mali ve Ticari Kayıtlarda Doğruluk

Mali ve ticari kayıtlarımızın, her zaman doğru olmasını temin etmede üstümüze düşeni yapmak, kayıtları emniyetli şekilde muhafaza etmek ve kayıt tutma hakkındaki ilkelere uymak. Dahili ve harici denetçilerle işbirliği yapmak.
 

Şirketi Temsil Etme

Kişisel uzmanlığımız dışındaki konular üzerinde konuşmaktan ve yazmaktan kaçınmak. Kişisel görüşlerle şirketinizin görüşleri arasında bir karışıklık olmamasını sağlamak.
 

Hediyeler ve Ağırlama

Herhangi bir hediye ya da davet alındığında, ivedi olarak bunu yönetime bildirmek. Gerçekten sembolik değerlerde olmadıkça hiçbir tedarikçiden asla hediye ya da ağırlama kabul etmemek.

Rüşvet ve Kolaylaştırma Ödemeleri

Kamu personeline, diğer resmi yetkililere ve onları etkileyebilecek olanlara asla para ya da hizmet (hediyeler ve ağırlama dahil olmak üzere) önerisinde ya da vaadinde bulunmamak
 

Sağlık, Güvenlik ve Emniyet

İşyerinde sağlık ve güvenlik konusunda şirketin kurallarıyla uyum içinde hareket etmek. Emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamını muhafaza etmek için akılcı her tür önlemi almak

 

Çeşitlilik

Cinsiyet, özürlülük, aile durumu, cinsel yönelim, yaş, siyasal ve felsefi düşünceler, dini inançlar, sendika faaliyetleri, ırk, sosyal, kültürel ya da ulusal kökenler temelinde ayrımcılık yapmamak ve yapılmasına engel olmak.

 

Taciz ve Fiziksel Şiddet

Herhangi bir taciz ya da fiziksel şiddetten kaçınmak, her tür şiddet ve tacizin dışlandığı bir iş yeri taahhüdünü desteklemek ve teşvik etmek. Kibar olmak: birlikte çalıştığınız arkadaşlarınıza onların size davranmasını istediğiniz şekilde davranmak.

 

Kişisel Gizlilik

Bilgileri sadece yetkili kişilere “bilmesi gerekenler” temelinde sağlamakta olduğumuzdan emin olmak ve bilgilerin emniyetli şekilde saklandığından emin olmak.

 

Haklı/Adil Rekabet

Gizli bilgilerin ele alındığı yerlerde rakiplerimizle herhangi bir temas kurmaktan kaçınmak. Müşterilerin ya da tedarikçilerin rakiplerle olan sözleşmelerini ihlal etmelerini teşvikten kaçınmak ve  rakiplerin bir tedarik kaynağını kesmek için hareket etmekten kaçınmak.

ETİK İHLAL BİLDİRİMİ

Designed & Developed by CLA23 Web Lab | Copyright © 2019 Kale Kimya